CityTour 01

CityTour 01
 • Từ ngày 07/10/2021
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số điểm đến 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  BỬU SƠN TỰ (CHÙA ĐẤT SÉT) Miễn phí

  Số 286, Tôn Đức Thắng,

 • 08:00
  CHÙA KH'LEANG Miễn phí

  Số 53, đường Tôn Đức Thắng, khóm 5

 • 09:00
  PHÒNG TRƯNG BÀY VĂN HÓA KHMER TỈNH SÓC TRĂNG - NƠI LƯU GIỮ, BẢO TỒN GIÁ TRỊ VĂN HÓA, TINH THẦN DÂN TỘC KHMER Miễn phí

  Số 23, Nguyễn Chí Thanh,

 • 10:00
  CHÙA MAHATUP (CHÙA DƠI) Miễn phí

  Số 181, Văn Ngọc Chính,

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.