Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số điểm đến 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  ĐỀN THỜ BÁC HỒ Ở CÙ LAO DUNG Miễn phí

 • 11:30
  Trang trại - Nhà hàng Ngôi Sao Nhỏ Miễn phí

 • 18:00
  CHÙA PEAM BUOL THMAY Miễn phí

 • 21:12
  ẨM THỰC HỒ SEN Miễn phí