Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các điểm đến trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUYỆN CHÂU THÀNH

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CHÙA BỐN MẶT

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CHÙA CHĂM PA

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CỒN MỸ PHƯỚC

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CHÙA MAHATUP (CHÙA DƠI)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng KDL Chùa Dơi

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • CHỢ NỔI NGÃ NĂM

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • CHÙA CHÉN KIỂU (CHÙA SROLÔN)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • NGÔI NHÀ THÁP KHMER CỔ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CHÙA BỬU SƠN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • TÂN HUÊ VIÊN - ĐIỂM DỪNG CHÂN HẤP DẪN KHÁCH DU LỊCH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2013

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00