SÓC TRĂNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

22/04/2022 96 0
STO - 2 dự án khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái đang được tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư gồm: Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Phân trường Thạnh Trị, TX. Ngã Năm và Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú.

      Cụ thể, Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Phân trường Thạnh Trị, TX. Ngã Năm với tổng diện tích 662,88ha; Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú với tổng diện tích 314,25ha; nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý (đất lâm nghiệp); cả 2 dự án nêu trên đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu của cả 2 dự án nêu trên nhằm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, là nơi tham quan học tập, nghiên cứu về mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

PHƯƠNG ANH

(Nguồn: https://www.baosoctrang.org.vn/soc-trang-tiem-nang-va-phat-trien/soc-trang-keu-goi-dau-tu-du-an-khu-nong-nghiep-ket-hop-du-lich-sinh-thai-56263.html)

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu