KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI OÓC OM BÓC - ĐUA GHE NGO TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021

05/10/2021 27 0
STO - Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại cuộc họp ngày 24-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo là một trong những lễ hội lớn của đồng bào Khmer (ảnh chụp Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020). Ảnh: THẠCH PÍCH

      Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do dịch bệnh còn diễn biến tại nhiều địa phương trong khu vực; tình trạng người dân về địa phương bằng phương tiện cá nhân, không qua chốt kiểm soát, không khai báo y tế ngày càng nhiều, nguy cơ làm dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại cuộc họp ngày 24-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

      Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chương trình văn nghệ (ca, múa nhạc, sân khấu dù kê, sân khấu rô băm, nhạc ngũ âm…) phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình, truyền hình trực tiếp phục dựng lễ cúng trăng phục vụ đồng bào Khmer nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung trong dịp Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo năm 2021. Quá trình thực hiện phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

T.X

(Nguồn: https://www.baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/khong-to-chuc-le-hoi-ooc-om-boc-dua-ghe-ngo-tinh-soc-trang-nam-2021-51943.html)

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu