HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG THẢO LUẬN DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

05/10/2021 29 0

      Sáng ngày 20/9/2021, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, cùng với sự tham gia của các thành viên trong Ban là đại diện một số Sở, ban ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng.

     Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Minh Lý, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã trình bày tóm tắtdự thảo Quy chế làm việc của Ban, về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020, Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh và văn bản 1397/HD-SVHTTDL ngày 26/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh cuộc họp

     Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh còn trình bày một số nội dung chính của dự thảo Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025, 2026 – 2030của Tỉnh ủy. Dự thảo gồm các phần tổng quan đánh giá đặc điểm tình hình chung của du lịch tỉnh nhà, dự kiến chia tỉnh thành 4 cụm du lịch phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của từng vùng, với các loại hình du lịch sinh thái sông nước, biển, cù lao, du lịch cộng đồng, homestay, du lịch văn hóa, lịch sử, truyền thống, du lịch tâm linh tín ngưỡng, sản phẩm ẩm thực,... Đó là cụm du lịch thành phố Sóc Trăng, cụm du lịch Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, cụm du lịch Châu Thành, Mỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị và cụm du lịch Mỹ Xuyên, Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu. Nội dung dự thảo còn đề xuất 9 giải pháp để phát triển du lịch của tỉnh và hạn mức kinh phí từ năm 2021 đến năm 2030 cho từng hạng mục dự án, từng loại hình đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

     Các đại biểu đãđóng góp nhiều ý kiến, thống nhất cơ bản dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, đề nghị lãnh đạo làm rõ hơn chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, vấn đề giải quyết hỗ trợ cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19.

     Đối với dự thảo Đề án, các đại biểu đã đóng góp ý kiến sôi nổi, đề nghị bổ sung các nội dung cần thiết cho nghiên cứu đầu tư phát triển du lịch, đề xuất thêm một số điểm, khu du lịch, loại hình du lịch phù hợp với từng địa phương trong từng giai đoạn, góp ý thêm một số giải pháp và kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, về vấn đề môi trường, an toàn cho du khách và giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự đồng bộ đầu tư và phát huy tốt hiệu quả đầu tư, khai thác đúng tiềm năng thế mạnh về tài nguyên du lịch, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển du lịch bền vững của tỉnh.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnhTrưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnhđề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục nghiên cứu đóng góp thêm ý kiến bằng văn bản vào các tài liệu nội dung làm việc. Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với lãnh đạo để giải quyết các ý kiến xoay quanh nội dung chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 – 2025, hoàn chỉnh dự thảo quy chế làm việc của Ban và một số vướng mắc về giải quyết hỗ trợ lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc soạnthảo Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh giao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của đại biểu thành viên BCĐ, chỉnh lý dự thảo, trình UBND tỉnh theo thời gian quy định, để trình Tỉnh ủy quyết định. /.

TCL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu