ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔNGẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI,GIAI ĐOẠN 2021-2025

26/08/2021 77 0

Chiều ngày 14/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo trực tuyến về định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 cho nhiều điểm cầu trong cả nước. Chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và có sự tham gia của các bộ, ngành trung ương và địa phương, một số  công ty du lịch, trường đại học có hoạt động, nghiên cứu trong lĩnh vực này.

     Hiện nay, các loại hình du lịch nông thôn chủ đạo gồm: du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Các sản phẩm du lịch này tập trung vào các nhóm về sản phẩm dựa trên khai thác giá trị cảnh quan sinh thái nông thôn; sản phẩm dựa trên khai thác hoạt động sản xuất nông nghiệp; sản phẩm dựa trên khai thác giá trị văn hóa truyền thống của khu vực nông thôn; sản phẩm nghỉ dưỡng nông thôn chất lượng cao; nhóm sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Theo thống kê, hiệncó 73 tuyến du lịch có dẫn khách đến các điểm du lịch nông thôn và có 365 điểm du lịch nông thôn và số lượng lao động tham gia trong lĩnh vực du lịch này chưa nhiều.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội thảo

          Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, du lịch nông thôn đang gặp nhiều khó khăn về công tác quy hoạch. Trong đó, phát triển khu, điểm du lịch còn thiếu trọng tâm trọng điểm và còn dàn trải, đồng thời mang tính tự phát, manh mún, quy mô nhỏ; chưa khai thác được các tiềm năng du lịch tại mỗi địa phương; chưa gắn kết giữa ngành du lịch, ngành nông nghiệp và các ngành khác. Cơ sở vật chất, hạ tầng cho du lịch nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu đồng bộ.Thực trạng giao thông một số nơi còn yếu kém, vấn đề xử lý nước thải, rác thải còn thiếu.Đồng thời, nguồn nhân lực phát triển du lịch nông thôn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, phần lớn là nông dân vừa canh tác nông nghiệp, vừa làm du lịch.

          Về định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2025, du lịch nông thôn tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ: Tập trung quy hoạch phát triển du lịch nông thôn đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đồ án quy hoạch xây nông thôn mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng chỉ tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch tại nông thôn; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn; tăng cường công tác quản lý điểm đến nông thôn... Đồng thời, việc phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và sinh kế của người dân nông thôn, đưa xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu và chất lượng; tạo ra việc làm "tại chỗ” cho lao động nông thôn; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản – OCOP; bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan; bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. 

          Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, việc quy hoạch phát triển du lịch nông thôn, các địa phương cần xác định rõ và tích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đồng thời, cần có những bước đi thận trọng khi xây dựng Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cố gắng đảm bảo yêu cầu, chỉ đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện Đề án, để từ đó trình lên Chính phủ./.

                                                                                             Lý Thị Phương

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu