02 DỰ ÁNDU LỊCH ĐƯỢC KÊU GỌI ĐẦU TƯ TẠIHỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022

08/04/2022 138 0

      Nhân sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022, có 02 dự án du lịch được quan tâm đưa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư nhân Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh lần này, gồm:Dự án Sân golf và Dự án Khu lâm viên, vui chơi giải trí, tham quan du lịch, cụ thể:

     

Cồn số 3 Song Phụng (Long Phú – Sóc Trăng)

      (1) Dự án Sân golf có địa điểm đầu tư trên địa bàn xã Song Phụng, huyện Long Phú, với tổng diện tích tối đa là 90ha. Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng sân golf địa hình đất bãi bồi bán ngập và các dịch vụ phụ trợ cho sân golf. Dự án phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 563/QĐ-UBND, ngày 16/3/2021, có diện tích là 170ha (bao gồm cồn nổi số 3 và 37ha cồn Lý Quyên). Dự án được UBND huyện cập nhật vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đang lập là đất thương mại dịch vụ, và do UBND huyện Long Phú là đơn vị đầu mối

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018

      (2) Dự án Khu lâm viên, vui chơi giải trí, tham quan du lịch có địa điểm đầu tư trên địa bàn khóm 6, phường 9, thành phố Sóc Trăng, với tổng diện tích 20,65ha. Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội, nơi tham quan, học tập, nghiên cứu về động - thực vật đặc trưng cho vùng sông nước. Về quy hoạch ngành, địa phương thì dự án này phù hợp quy hoạch Phân khu số 9A, phường 9 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 04/1/2018. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019. UBND TP. Sóc Trăng đã cập nhật dự án vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

      Ngoài ra, tại hội nghị các thông tin được công bố về chính sách ưu đãi đầu tư dự án du lịch, cụ thể:

        (1) Ưu đãi về thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp

      - Mức thuế suất:

      + Tại thành phố Sóc Trăng: Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm.

      + Tại các huyện, thị xã: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

      - Thời gian miễn, giảm thuế:

      + Tại thành phố Sóc Trăng: Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

      + Tại các huyện, thị xã: Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

      (2) Ưu đãi tiền thuê đất

      + Tại thành phố Sóc Trăng: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản) và 7 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng.

      + Tại các huyện, thị xã: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm và 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng.

      (3) Ưu đãi về thuế thu nhập

      Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

      (4) Hỗ trợ xây dựng mới nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch, quà lưu niệm của tỉnh Sóc Trăng (chính sách hỗ trợ của tỉnh).

      Định mức hỗ trợ: 200 triệu đồng/ nhà hàng.

      (5) Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua hoặc đóng mới phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy nội địa (chính sách hỗ trợ của tỉnh).

      Định mức hỗ trợ: 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 500 triệu đồng/ phương tiện.

                                                                                                     LTP

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu