PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

01/07/2022 31/07/2030

Sóc Trăng

27 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 29/4/2022).

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Châu Thành

 

     Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, định hướng đến năm 2030 tỉnh Sóc Trăng sẽ phát triển 10 sản phẩm du lịch chủ lực, 6 sản phẩm du lịch bổ sung và 3 điểm dừng chân trên địa bàn các huyện: Thạnh Trị, Kế Sách, Trần Đề. Đồng thời, tỉnh cũng định hướng không gian phát triển du lịch theo 04 cụm bao gồm: cụm du lịch đô thị thành phố Sóc Trăng; cụm du lịch Châu Thành - Mỹ Tú - Ngã Năm - Thạnh Trị; cụm du lịch Mỹ Xuyên - Trần Đề - Vĩnh Châu và cụm du lịch Cù Lao Dung - Kế Sách - Long Phú với mục tiêu thu hút khoảng 3.585.000 lượt du khách, trong đó có 85.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng.

     Đề án bao gồm 04 phần, trong đó đã phân công cụ thể nhiệm vụ các sở ngành, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển du lịch, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và là một trong những trung tâm du lịch về lễ hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

                             Huỳnh Lợi

Bản đồ

Lịch trình mẫu