HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỈNH HỌP NGHIỆM THU DỰ ÁN: “ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN CÂY ĂN TRÁI KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN VÀ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI CÁC HUYỆN CÙ LAO DUNG VÀ KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

21/07/2022 21/07/2022

Sóc Trăng

24 0

Chiều ngày 12/5/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Sóc Trăng đã họp để nghe báo cáo tổng kết quá trình thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (dự án) và bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu dự án.

   

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng
 

      Thạc sĩ Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vòng Tròn Việt, Chủ nhiệm dư án đã trình bày báo cáo tổng kết thực hiên dự án kèm các hình ảnh minh họa và 13 sản phẩm đạt được theo hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vào cuối năm 2018. Do điều kiện dịch bệnh COVID-19, dự án được gia hạn 2 lần và chính thức nộp hồ sơ đúng quy định vào cuối tháng 12/2021 để xin bảo vệ cấp tỉnh.

Thạc sĩ Phan Đình Huê, chủ nhiệm dự án báo cáo tại Họp Hội đồng
 

     Được biết dự án được triển khai từ tháng 9/2018 với 3 mục tiêu là (1) Xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái kết nối các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh. (2) Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng 03 mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng với quy mô 10 ha/mô hình. (3) Đề xuất các giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình. 


     Ban điều hành Dự án đã cùng ngành chuyên môn của huyện và chính quyền 3 xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách), An Thạnh 1 và An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung) khảo sát 120 hộ và chọn ra được 20 hộ đáp ứng yêu cầu tham gia dự án. Các hộ dân đã được phổ biến nội dung, yêu cầu của dự án, tham gia 6 lớp học nghiệp vụ; tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp; được hỗ trợ kinh phí mua laptop, hướng dẫn cải tạo vườn, nhà ở, xây dựng thêm một số hạng mục trong khu vực vườn của gia đình, xây dựng 3 homestay đại diện cho 3 cụm du lịch cộng đồng của 3 xã, trong này có 2 homestay kèm giàn năng lượng mặt trời. Ban Điều hành dự án đã hoàn thành các dụng cụ trực quan, tài liệu để quảng bá 3 điểm đến của 2 huyện, như dựng pa nô, thực hiện Sổ tay du lịch online, tờ bướm. Đặc biệt, là dự án đã đầu tư xây dựng trang web:www.farmstaysoctrang.vn để 20 hộ nhà vườn tham gia quảng bá thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm du lịch của từng nhà vườn. Ban Điều hành dự án đã tổ chức tốt 2 cuộc hội thảo, tổ chức đoàn Famtrip với sự tham gia của gần 40 đại biểu, trong này có 30 dại biểu là các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch đến từ Hà Nội, TP HCM, TP. Cần Thơ; hoàn thành tổ chức họp Hội đồng cơ sở đánh giá, góp ý cho báo cáo kết quả của dự án, để chỉnh sửa bổ sung trình và bảo vệ dự án tại Hội đồng khoa học cấp tỉnh.


     Nhìn chung, dự án đã hoàn thành khá tốt các yêu cầu theo hợp đồng với 13 sản phẩm cụ thể, tuy còn một số nội dung không thể thực hiện do dịch bệnh COVID-19. 


     Các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho quá trình triển khai và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án. Tập trung nhiều nhất là phần đánh giá, góp ý của Phản biện 1 PGS.TS Bùi Tấn Trịnh, trường Đại học Cửu Long và phản biện 2 Thạc sĩ Nguyễn Thị Nữ, trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Nhìn chung, Hội đồng đánh giá dự án triển khai đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn của Sóc Trăng, tạo ra loại hình du lịch mới cho 2 huyện Kế Sách và Cù Lao Dung, tạo công ăn việc làm, thêm dịch vụ du lịch cho nhà vườn, nâng chuổi giá trị sản phẩm cây ăn trái, vật nuôi của nhà vườn, phát huy giá trị của khung cảnh đồng quê, sông nước miệt vườn, rừng và biển của địa phương. Kết luận cuộc họp, Thạc sĩ Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự cố gắng của Chủ nhiệm và Ban Điều hành dự án, triển khai có hiệu quả khá tốt các đầu công việc. Vì vậy, Hội đồng nhất trì thông qua và đánh giá dự án đạt yêu cầu; đồng thời đề nghị Chủ nhiệm và Ban Điều hành dự án hoàn chỉnh một số nội dung theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.
                                                                                 

Lý Thị Phương

Bản đồ

Lịch trình mẫu