Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:59

05, Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

0299 3616 956

amthucchaynhuy@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)