Tâm linh hòa cùng thiên nhiên (Châu Thành - Cồn Mỹ Phước - Chợ Nổi Ngã Năm)

Tâm linh hòa cùng thiên nhiên (Châu Thành - Cồn Mỹ Phước - Chợ Nổi Ngã Năm)
 • From date 07/10/2021
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 11 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 08:00
  LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HUYỆN CHÂU THÀNH Free

 • 09:10
  CHÙA BỐN MẶT Free

 • 10:20
  CHÙA CHĂM PA Free

 • 11:30
  CỒN MỸ PHƯỚC Free

 • 17:00
  CHÙA MAHATUP (CHÙA DƠI) Free

 • 18:00
  Nhà hàng KDL Chùa Dơi Free

Day 2 5 places
 • 05:30
  CHỢ NỔI NGÃ NĂM Free

 • 09:00
  CHÙA CHÉN KIỂU (CHÙA SROLÔN) Free

 • 10:00
  NGÔI NHÀ THÁP KHMER CỔ Free

 • 14:00
  CHÙA BỬU SƠN Free

 • 15:30
  TÂN HUÊ VIÊN - ĐIỂM DỪNG CHÂN HẤP DẪN KHÁCH DU LỊCH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Free

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.